แต้มสีปันสุข ความสุขเกิดจากการแบ่งปัน

April 22, 2021

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 บริษัทพีบีเอ เอสเตท จำกัด ได้มีการร่วมมือกันกับบุคลากรภายในบริษัท จัดกิจกรรมเพื่อคืนกลับสู่สังคม ด้วยการช่วยกันสร้างความสุขที่แต่งเติมด้วยสีสัน โดยการสร้างและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับน้องๆ ภายใต้กิจกรรมแต้มสีปันสุข ความสุขเกิดจากการแบ่งปัน

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์หนึ่งของงานจิตอาสาและการคืนสู่สังคม อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเยาวชน ในด้านการศึกษาสุขภาพและความคิดสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน  เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน (CSR: Corporate Social Responsibility)

โดยบริษัทพีบีเอ เอสเตท จำกัด จัดกิจกรรมแต้มสีปันสุข ความสุขเกิดจากการแบ่งปันเพื่อทำการทาสี ตั้งเสาสนามวอลเลย์บอล ล้อมคันหินสนามฟุตบอล พร้อมมอบโทรทัศน์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเปิดสื่อการเรียนการสอน ให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ข่าวสารและกิจกรรม

แต้มสีปันสุข ความสุขเกิดจากการแบ่งปัน

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 บริษัทพีบีเอ เอสเตท จำกัด ได้มีการร่วมมือกันกับบุคลากรภายในบริษัท จัดกิจกรรมเพื่อคืนกลับสู่สังคม ด้วยการช่วยกันสร้างความสุขที่แต่งเติมด้วยสีสัน โดยการสร้างและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับน้องๆ ภายใต้กิจกรรมแต้มสีปันสุข ความสุขเกิดจากการแบ่งปัน

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์หนึ่งของงานจิตอาสาและการคืนสู่สังคม อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเยาวชน ในด้านการศึกษาสุขภาพและความคิดสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน  เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน (CSR: Corporate Social Responsibility)

โดยบริษัทพีบีเอ เอสเตท จำกัด จัดกิจกรรมแต้มสีปันสุข ความสุขเกิดจากการแบ่งปันเพื่อทำการทาสี ตั้งเสาสนามวอลเลย์บอล ล้อมคันหินสนามฟุตบอล พร้อมมอบโทรทัศน์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเปิดสื่อการเรียนการสอน ให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี