แนะนำโครงการ

พีบีเอ เอสเตท ออกแบบทุกโครงการอย่างใส่ใจ เพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน

บาว่า

กัลปพฤกษ์ - สาทร
เริ่ม 4.99 ลบ.*

อวาน่า

ประชาอุทิศ 90
เริ่ม 2.45 ลบ.*

โปรโมชัน

รีวิวโครงการ

บทความ

เพราะเราเชื่อว่า ความสุข เริ่มจาก ครอบครัว 
และสิ่งแวดล้อมดี ๆ รอบตัวคุณ

พีบีเอ เอสเตท บริษัทผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
เรามุ่ง
มั่นที่จะสร้าง คุณภาพชีวิตอันยั่งยืน ผ่านโครงการที่อยู่อาศัย
ด้วยความเชื่อมั่นว่า บ้าน จะเป็นรากฐานของชีวิตที่มั่นคง
และ เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยทุกช่วงวัย