ข่าวสาร

แต้มสีปันสุข ความสุขเกิดจากการแบ่งปัน

          วันที่ 2 ตุลาคม 2563 บริษัทพีบีเอ เอสเตท จำกัด ได้มีการร่วมมือกันกับบุคลากรภายในบริษัท จัดกิจกรรมเพื่อคืนกลับสู่สังคม ด้วยการช่วยกันสร้างความสุขที่แต่งเติมด้วยสีสัน โดยการสร้างและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับน้องๆ ภายใต้กิจกรรม “แต้มสีปันสุข ความสุขเกิดจากการแบ่งปัน”

         กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์หนึ่งของงานจิตอาสาและการคืนสู่สังคม อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเยาวชน ในด้านการศึกษาสุขภาพและความคิดสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน  เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน (CSR: Corporate Social Responsibility)

          โดยบริษัทพีบีเอ เอสเตท จำกัด จัดกิจกรรม “แต้มสีปันสุข ความสุขเกิดจากการแบ่งปัน” เพื่อทำการทาสี ตั้งเสาสนามวอลเลย์บอล ล้อมคันหินสนามฟุตบอล พร้อมมอบโทรทัศน์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเปิดสื่อการเรียนการสอน ให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี