ร่วมงานกับเรา

Our Team

PBA the value of QUALITY LIFE for ALL

ที่พีบีเอ เอสเตท เราไม่เพียงสร้าง “QUALITY OF LIFE” ให้กับลูกค้า เรายังมุ่งสร้าง “QUALITY OF LIFE” ให้กับพนักงานของเราเช่นกัน

TEAM WORK

ถ้าหากคุณกำลังมองหาโอกาสในการเติบโต

พีบีเอ เอสเตท จำกัด มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือก ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่วมกัน

เราพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในองค์กรของเราทุกคนได้ใช้ประสบการณ์ ทักษะ และความสามารถในการทำงานอย่างดีที่สุด เราเชื่อมั่นว่าเมื่อพนักงานได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและมีความผูกพันกับองค์กร องค์กรเราจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

AVAILABLE POSITIONS

ตำแหน่งที่เปิดรับ

รายละเอียดงาน

1. คิดสร้างสรรค์ด้านงานโฆษณา และกิจกรรมทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ต่างๆ
2. รับผิดชอบหน้าเพจออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Youtube, Website, IG, Google
3. ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
5. ติดต่อกับบุคคลภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานการตลาด
4. มีบุคลิกภาพ มีทักษะในการเจรจาติดต่อประสานงานเเละมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เเละอดทนต่อความกดดัน
6. ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และ SAP หรือ Ai ได้ดี
7. มีประสบการณ์ทำการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

– ประกันสังคม
– เบี้ยขยัน
– โบนัสตามผลประกอบการ
– งานเลี้ยงประจำปี
– ปรับเงินเดือนประจำปี
– ค่าคอมมิชชัน (สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้อง)
– ค่าพาหนะในการเดินทาง (สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้อง)
– ค่าโทรศัพท์ (สำหรับแผนกที่เกี่ยวข้อง)
– วันหยุดพักร้อนประจำปี
– เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.

สนใจตำแหน่งนี้ ติดต่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล : คุณวราลักษณ์ (เอย)
โทร : 097-1465497
E-Mail : waralak@pbaestate.com

รายละเอียดงาน

 1. คิด วางแผนสร้าง Content ในรูปแบบสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ติดตามข่าวสาร ขยันอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ
 2. วิเคราะห์เหตุผล และ Research ข้อมูล เพื่อนำไปผลิต หรือ พัฒนา Content ของทีมทั้งรูปแบบ VDO และบทความ
 3. ควบคุม ผลิต และนำเสนอ Content เกี่ยวกับแบรนด์ของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ทั้ง Social Media, Websites ให้เกิด Impact เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของทีม ตั้งแต่ต้นจนจบ
 4. วัดผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย และตรงตามเวลา

คุณสมบัติ

 1. อายุ 23-35 ปี เพศ ชาย หญิง หรือเพศทางเลือก
 2. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีเรียบเรียงเเละเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี ค้นคว้าหาข้อมูลเก่ง
 3. เป็นคนตรงต่อเวลา
 4. มีทัศนะคติเชิงบวก อารมณ์ดี เฮฮา
 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ค่าคอมมิชชัน 
 • ค่าพาหนะในการเดินทาง 
 • ค่าโทรศัพท์ 
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • กิจกรรมนันทนาการ/ท่องเที่ยวประจำปี

สนใจตำแหน่งนี้ ติดต่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล : คุณวราลักษณ์ (เอย)
โทร : 097-1465497
E-Mail : waralak@pbaestate.com

รายละเอียดงาน

 1. วางแผน จัดระบบงาน ติดต่อประสานงาน ควบคุมการก่อสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย,หญิง อายุ 30-40 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี สาขา โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์งานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป (ถ้าผ่านการคุมงานก่อสร้างด้านอสังหาริมทรัพย์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. สามารถอ่านเเบบ ดูเเบบในโปรแกรม AutoCAD ได้
 5. มีความรับผิดชอบสูง,ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 6. เป็นคนมีความซื่อสัตย์ ไม่เเสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากหน้าที่การงาน

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ค่าคอมมิชชัน 
 • ค่าพาหนะในการเดินทาง 
 • ค่าโทรศัพท์ 
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • กิจกรรมนันทนาการ/ท่องเที่ยวประจำปี

สนใจตำแหน่งนี้ ติดต่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล : คุณวราลักษณ์ (เอย)
โทร : 097-1465497
E-Mail : waralak@pbaestate.com